Co powiedzieć osobie chorej na nowotwór?

wsparcie chory onkologicznie jak rozmawiać

Światowy Dzień Chorego, obchodzony 11 lutego, to szczególny moment, aby zastanowić się nad istotą wsparcia dla osób borykających się z chorobami, zwłaszcza onkologicznymi. Często nie wiemy co powiedzieć osobie chorej na nowotwór, słowa „Jestem blisko” nabierają wówczas głębokiego znaczenia, ponieważ towarzyszące chorującym bliskość i wsparcie mają niezwykłą moc.

Diagnoza onkologiczna stanowi moment kryzysu

Wprowadza do życia pacjenta poczucie zagrożenia i niepewności co do przyszłości. Z tymi trudnymi emocjami wiążą się lęki, strach, przygnębienie i smutek. Przeżywane w trakcie diagnozy i procesu leczenia emocje i odczucia są zależne od etapu choroby, stopnia jej nasilenia, predyspozycji chorego oraz od aury jego najbliższego otoczenia . Psycholog Joanna Pruban, specjalista psychoonkologii, podkreśla, że zarówno sam chory, jak i jego bliscy, muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości już od chwili postawienia diagnozy. Wsparcie osoby chorej wymaga szczególnej delikatności i umiejętności poruszania się po labiryncie emocji, które towarzyszą procesowi leczenia.

Obecnie nowotwory złośliwe należą do najczęstszych schorzeń dotykających ludzkość

Mimo postępów w medycynie i skutecznych metod leczenia, stereotypy związane z rakiem wciąż obecne są w społecznej świadomości, co stwarza dodatkowe obciążenie psychiczne dla chorych i ich otoczenia. Badania opinii społecznej wskazują, że wielu Polaków bardzo często nie wie, jak wesprzeć, co powiedzieć osobie bliskiej, u której zdiagnozowano chorobę nowotworową , a w jej obliczu czują się bezradni i niepewni.
Każdy, kto zetknął się z diagnozą nowotworową, czy to jako chory, czy jako osoba bliska, może reagować inaczej. Warto jednak pamiętać, że ważne jest dać sobie przestrzeń na przeżywanie emocji. Wsparcie specjalistów, takich jak psycholog, psychoterapeuta czy psychoonkolog, może okazać się kluczowe dla zarówno pacjenta, jak i osób wspierających.

Terapia onkologiczna to nie tylko leczenie medyczne, ale także opieka nad stanem psychicznym i kondycją emocjonalną chorego

Psycholog odgrywa istotną rolę w tym procesie, oferując wsparcie, pomagając w radzeniu sobie ze stresem, lękiem i niepokojem. Również osoby towarzyszące chorym mogą skorzystać z pomocy psychologa, gdyż nikt nie rodzi się z umiejętnością radzenia sobie w obliczu choroby.

Wspieranie osoby chorej nie polega jedynie na słowach otuchy

Najważniejsze jest, aby w rozmowie pozwolić choremu wyrazić swoje uczucia i myśli. Czasem milczenie i obecność są równie ważne co słowa. Nie można powiedzieć choremu – „wiem, co czujesz”, bo zdrowa osoba nie wie. Przekazywanie choremu rad typu – „zdrowo się odżywiaj”, „myśl pozytywnie”, „nie poddawaj się” – mogą go zamknąć w sobie. Te słowa nie wnoszą nic do pozytywnego samopoczucia osoby chorej. Bo jak je wcielić w życie? – tłumaczy Joanna Pruban. Niepewność dotycząca przyszłości sprawia, że trzeba unikać fraz takich jak „będzie dobrze”, a zamiast tego skupić się na prawdziwej rozmowie i słuchaniu.

Wartościowym wsparciem jest także zdobywanie wiedzy na temat choroby i dostępnych metod leczenia. Dzięki postępowi w diagnostyce molekularnej i terapiach celowanych, rak stał się chorobą, którą można w wielu przypadkach skutecznie leczyć lub traktować jak chorobę przewlekłą. Wiedza o profilu genetycznym pacjenta pozwala na dostosowanie terapii do konkretnego przypadku.

Osoby chore na nowotwór potrzebują nie tylko wsparcia medycznego, ale także kontaktu z otoczeniem i świadomości, że są nadal normalnymi ludźmi, mimo trudnej sytuacji. Rak niejednokrotnie wiąże się ze wstydem, poczuciem winy, złością, smutkiem, żalem, lękiem, z poczuciem zagrożenia. To powoduje duże obciążenie psychiczne dla chorego i jego otoczenia. Radzenia sobie z chorobą nowotworową można się jednak nauczyć. Słowa takie jak „kocham Cię”, „wspieram Cię” i „jestem obok” mają ogromną moc w budowaniu silnych więzi i pomaganiu pacjentowi oraz jego bliskim przetrwać trudny czas. Wsparcie emocjonalne, prawdziwe słowa i obecność są kluczowe w procesie leczenia, pomagając chorym oraz ich bliskim odnaleźć się w nowej rzeczywistości.

Materiał prasowy. Kampania ” Tylko Dwa Słowa”

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.