Jak rozmowy o pieniądzach wpływają na nasze relacje?

Family entrepreneurs calculating their budget and bills, looking seriously in documents while sitting in kitchen and drinking coffee, using modern laptop. Concentrated couple working with papers

Pieniądze są jednym z tematów, które często wywołują niepokój i napięcie w relacjach międzyludzkich. Wspólne zarządzanie finansami może być wyzwaniem, zwłaszcza gdy różnice w podejściu do pieniędzy stają się widoczne. Jakie są więc wpływy rozmów o pieniądzach na nasze relacje i jak możemy skutecznie radzić sobie z tym newralgicznym tematem?

Pieniądze przeważnie kojarzą nam się z pozytywnymi emocjami i blisko połowie z nas dają poczucie bezpieczeństwa- tak wynika z badania przeprowadzonego w ramach inauguracji kampanii #CoZTąKasą. Jednocześnie aż 44 proc. badanych, myśląc o nich, odczuwa niepokój o przyszłość. Mimo, że większość ankietowanych deklaruje, że pieniądze są powodem kłótni w ich związku bardzo rzadko lub nigdy, to jednak 10 proc. respondentów/respondentek ma długi, o których nie wie partner lub partnerka.

Jak rozmowy o kasie wpływają na nasze relacje?

Rozmowy o pieniądzach mogą być kluczowym elementem budowania transparentności i zaufania w relacjach. Otwarte dyskusje na temat finansów pomagają zrozumieć oczekiwania i wartości partnerów, co przyczynia się do większej przejrzystości w zarządzaniu wspólnymi finansami. Zaufanie jest fundamentem silnych relacji, a transparentność w kwestiach finansowych może umocnić więź między partnerami.

Dwóch na pięciu Polaków/Polek myśląc o pieniądzach, odczuwa strach o przyszłość

Wyniki badania wskazują, że najczęściej pieniądze kojarzą się nam z zakupami, wydatkami, opłatami i rachunkami – wskazuje na to blisko ⅕ respondentów/respondentek. Z kolei niemal co dziesiąty badany/badana jako pierwsze skojarzenie z pieniędzmi podaje dobrobyt. Pieniądze kojarzą nam się również z pozytywnymi emocjami: radością i zadowoleniem (27 proc.), spokojem (11 proc.) i szczęściem (10 proc.). Aż 48 proc. badanych deklaruje, że pieniądze zdecydowanie dają im poczucie bezpieczeństwa. Jednocześnie aż 44 proc. ankietowanych myśląc o pieniądzach, odczuwa niepokój o przyszłość.

Konflikty i napięcia: Co dziesiąty z nas zakończył kiedyś związek partnerski przez konflikt o pieniądze

Niestety, rozmowy o pieniądzach mogą również prowadzić do konfliktów i napięć. Różnice w podejściu do oszczędzania, inwestowania czy wydawania mogą rodzić nieporozumienia. Ponad połowa osób uczestniczących w badaniu przyznaje, że zdarzyło im się w przeszłości pokłócić z partnerem/partnerką z powodu pieniędzy, a co dziesiąty ankietowany/ankietowana przyznaje, że w przeszłości zdarzyło się zakończyć związek partnerski przez konflikt, którego powodem były pieniądze. Także ponad połowa (55 proc.) badanych deklaruje, że w obecnym związku pieniądze są powodem kłótni bardzo rzadko lub nigdy, a 20 proc. wskazuje, że rzadko.

Pieniądze bywają ogromną próbą naszych relacji, nie tylko romantycznych, lecz także przyjacielskich i rodzinnych. Wyniki badania towarzyszącego kampanii #CoZTąKasą wskazują, że przez konflikt, którego powodem były pieniądze, co piąty ankietowany/ankietowana zakończył przyjaźń, natomiast co czwarty stracił kontakt z członkiem rodziny.

Co dziesiąty Polak/Polka ma długi, o których nie wie partner/partnerka

Co drugi respondent/respondentka jest zdania, że dysproporcja zarobków w związku może być powodem frustracji i obniżenia satysfakcji z relacji. Zwykle nie są one jednak w związkach tematem tabu – ośmiu na dziesięciu badanych deklaruje, że zna zarobki partnera/partnerki. Jednocześnie co czwarty ankietowany/ankietowana przyznaje, że ma wydatki, których nie zna partner/partnerka. Co dziesiąty respondent/respondentka posiada długi, o których nie wie partner/partnerka.

Finanse w związkach to niejednokrotnie trudne zagadnienie. Dysproporcja zarobków może być sporą przeszkodą na drodze do wypracowania rozwiązań odpowiadających obu stronom. Okazuje się, że nie zawsze dzielimy się wszystkimi swoimi wydatkami i zaległościami finansowymi z partnerem czy partnerką, co może być powodem późniejszych nieporozumień.

Ponad ⅓ badanych jest zdania, że partner/partnerka, pozostający w domu, np. z powodu opieki nad dzieckiem, powinien otrzymywać stałe wynagrodzenie od pracującego partnera/partnerki. Co dziesiąta osoba uczestnicząca w badaniu deklaruje, że wraz ze wzrostem zarobków wzrasta jego/jej poczucie zaniedbania obowiązków domowych. Aż ⅓ ankietowanych przyznaje, że wraz ze wzrostem wynagrodzenia rośnie czas, który poświęcają pracy zarobkowej.

Aż 86 proc. ankietowanych uważa, że wszelkie wydatki domowe powinny być ponoszone wspólnie przez partnerów/partnerki. Jednocześnie jedynie 30 proc. badanych deklaruje, że rachunki i wspólne wydatki opłacane są w ich związku po połowie, a blisko 24 proc. respondentów/respondentek reguluje je proporcjonalnie do zarobków. Ponad połowa osób uczestniczących w ankiecie nie ma wspólnego konta z partnerem/partnerką, 27 proc. jedynie wspólne konto, a 11 proc. – zarówno konto wspólne, jak i własne.

Edukacja finansowa:

Rozmowy o pieniądzach stanowią doskonałą okazję do edukacji finansowej. Wspólne planowanie budżetu, zrozumienie pojęć związanych z inwestowaniem czy oszczędzaniem może poszerzyć wiedzę obu partnerów na temat finansów. Rozmowy o pieniądzach są nieodłącznym elementem życia w parze. Kluczowe jest podejście do tego tematu z otwartością, szacunkiem i empatią. Transparentność, zaufanie, rozwiązywanie konfliktów i planowanie przyszłości to elementy, które mogą wzmocnić relacje między partnerami. Edukacja finansowa stanowi dodatkowy atut, pozwalając na lepsze zrozumienie i skuteczne zarządzanie wspólnymi finansami. Wspólne podejście do rozmów o pieniądzach może więc przyczynić się do budowy trwałych i harmonijnych relacji.

Kampania „#CoZTąKasą – Jak rozmowy o kasie wpływają na relacje?.” to wspólna inicjatywa Sukcesu Pisanego Szminką i Banku BNP Paribas. Celem projektu społecznego jest edukacja na temat wyzwań pojawiających się w kontekście zarządzania finansami w związkach, w jaki sposób rozmawiać w związku o pieniądzach tak, aby ten temat nie budził skrajnych emocji. W ramach akcji powstaną dedykowane podcasty, artykuły eksperckie oraz materiały w mediach społecznościowych z praktycznymi poradami, z których może skorzystać każdy. Badanie przeprowadzone zostało metodą CAWI na reprezentatywnej próbie 1000 Polek i Polaków.

Materiał prasowy.

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.