Alarm Smogowy: Czyste Powietrze w Obliczu Kryzysu

alarm smog zdrowie

Smog w Polsce to nie tylko problem środowiskowy, ale również zdrowotny, a teraz dodatkowo narasta kryzys finansowy Programu Czyste Powietrze (PCZP). Polski Alarm Smogowy i Fundacja Instrat alarmują, że program ten znalazł się na skraju bankructwa, co może negatywnie wpłynąć na tysiące rodzin, które oczekują na refundację kosztów związanych z ociepleniem domów i wymianą źródeł ciepła.

PCZP, prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, od 2018 roku udziela dotacji do wymiany starych kotłów i ocieplenia domów. Jednak zaległości w wypłatach środków sięgają już ponad 300 milionów złotych, z prognozami wzrostu o kolejne 100 milionów każdego tygodnia. Do końca lutego kwota niewypłaconych środków ma wzrosnąć do 700 milionów złotych.

Sytuacja smogowa w Polsce, zwłaszcza w ostatnich tygodniach, kiedy polskie miasta znalazły się w czołówce najbardziej zanieczyszczonych na świecie, pokazuje, że problem zimowego smogu nadal istnieje. Mimo deklaracji premiera Donalda Tuska o działaniach na rzecz walki ze smogiem, sytuacja Programu Czyste Powietrze jest niepokojąca.

Premier Tusk zapowiadał błyskawiczną termomodernizację na wielką skalę, ale Polski Alarm Smogowy oraz Fundacja Instrat zauważają dysproporcję między zapowiedziami a rzeczywistym wsparciem dla PCZP. Wspólnie apelują do premiera o natychmiastową interwencję, proponując przeznaczenie 2 miliardów złotych z RePower Europe na ratowanie Programu Czyste Powietrze. W apelu podkreślają, że te środki są konieczne, zwłaszcza w kontekście tego, że Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Unii Europejskiej, co przyczynia się rocznie do ponad 40 tysięcy przedwczesnych zgonów. Zanieczyszczone powietrze negatywnie wpływa na zdrowie, przyczyniając się do rozwoju różnorodnych schorzeń oddechowych, takich jak astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) oraz infekcje dróg oddechowych. Ponadto, długotrwałe narażenie na zanieczyszczenia powietrza może zwiększać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i wpływać negatywnie na funkcje układu nerwowego.

Organizacje Polski Alarm Smogowy oraz Fundacja Instrat wzywają do pilnych działań rządu w kierunku odblokowania środków KPO (Krajowego Programu Oczyszczania) na cel PCZP oraz wykorzystania środków z Funduszu Spójności i innych dostępnych źródeł finansowania. Ostrzegają, że bez szybkiej reakcji rządu, program może wyhamować, a obietnice premiera dotyczące walki ze smogiem mogą pozostać niespełnione. W grę wchodzi nie tylko ochrona środowiska, ale także zdrowie i życie obywateli.

Materiał prasowy

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.