Jak nasze przekonania kształtują rzeczywistość

Siła woli dozdrowia

 

Ludzie dążą do szczęścia, sukcesu, dobrego życia, spokoju, chcą być zdrowi i spełnieni. Próbują osiągać te cele dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości, dyscyplinie, motywacji. Działając, nie wiedzą jednak, że  sposób w jaki do nich dążą jest tylko efektem ubocznym ich własnych przekonań, tego co uważają za możliwe albo niemożliwe dla siebie. Wiele osób ciągle nie widzi tego jak bardzo ich myśli i to w co wierzą kształtuje ich rzeczywistość. Za wszystkim co myślisz jest wszystko w co wierzysz a to determinuje to co robisz. Możesz w to nie wierzyć, ale myśli wpływają na twoje decyzje a one na pewno kształtują twoją rzeczywistość. Siła naszych przekonań dosłownie potrafi niszczyć i budować w zależności od tego o czym jesteś przekonany.

 
Najnowsze odkrycia i badania potwierdzają, że najważniejszym determinantem tego jacy jesteśmy (pojedyńcza istota, grupa ludzi oraz wszelkie istnienie) jest informacja płynąca z otoczenia do komórki, a tym samym do całego organizmu i nasza na nią reakcja.
Reakcja ta jest zawsze zgodna z naszymi przekonaniami – tymi, z którymi się świadomie utożsamiany i tymi, z których nie zdajemy sobie sprawy, gdyż powstały one w czasie naszej „nieświadomosci“ czyli we wczesnym okresie naszego istnienia, albo jeszcze wcześniej, np. wskutek dziedziczenia traum. Przekonania te powstają na bazie doświadczeń – tych świadomie przeżytych oraz tych, które przeżywamy poza świadomością, a także poprzez dziedziczenie. Przekonania, które w sobie nosimy mają wpływ na całe nasze życie, na wybory jakich dokonujemy w wielu życiowych kwestiach: z kim się przyjaźnimy a kogo nie lubimy, jakiego partnera życiowego wybieramy, gdzie mieszkamy, jaki zawód wykonujemy, ile mamy dzieci, jak się odżywiamy, jak spędzamy czas wolny, a nawet jak wyglądamy.
 
To jak myślisz kształtuje twoje życie
 
A to oznacza dla ludzi wielkie możliwości, możemy być kim chcemy, możemy żyć jak chcemy. Wystarczy tylko zmienić swoje nawyki myślowe, sposób zachowania. Osoby, które praktykują pracę nad sobą powiedza: nie TYLKO, tylko AŻ. I wszyscy  mają rację, gdyż w jednej kwestii bedzie to „tylko“ a w innej „aż”. 
 
Jednym z najważniejszych czynników stanu naszego ciała i ducha jest ludzka wola. Jest ona zależna od naszych przekonań, od naszego postrzegania rzeczywistości, które dla każdego z nas jest inne i zależy od indywidualnego dostępu do prawdy, do rzeczywistości takiej jaka jest – bez interpretacji, czyli od poziomu świadomosci. Poziom świadomości natomiast jest w dużej mierze determinowany przez środowisko w jakim wzrastamy i żyjemy. Ludzka wola powoduje, że pracując nad sobą, mając wolę zmiany, pracując nad swoimi przekonaniami, zmieniamy swoje spojrzenie na otaczający nas świat, zaczynamy postrzegać siebie i otoczenie w szerszym kontekście, dostrzegamy wewnętrzą potrzebę zmiany swoich nawyków, przyzwyczajeń dla dobra swojego i całego świata. Bo to własnie tak działa. Nawet niewielka zmiana w poziomie naszego szczęścia poprawia jakość życia nie tylko naszego ale i innych osób. O tym mówi fizyka kwantowa, najnowsza kosmologia, nowa medycyna i wiele innych najnowszych odkryć naukowych. Tzw. splątanie komórek (termin wprowadzony do mechaniki kwantowej przez Erwina Schroedingera) mówi o ‚przenoszeniu“ informacji poza czasem i przestrzenią – jeśli jedna komórka posiądzie informację, ta sama informacja, w tej samej chwili, niezależnie od dzielącej je przestrzeni, otrzyma splątana z nią komórka. 
 
To zjawisko możemy zaobserwować w naszym ciele w trakcie medytacji, śpiewania mantr, sluchania afirmacji. Informacja zawarta w słowach, dźwiękach, wibracjach zostaje przekazana do komórek, podnosząc ich wibrację (energię) co powoduje ich naprawę i zdrowienie. Stosowanie tego typu i innych metod poprawiania zdrowia czy dobrostanu nie przyniesie oczekiwanych przez jednostkę rezulalatów, jeśli nie będzie zaangażowana ludzka wola w postaci intencji, chęci zmiany.
 

Identyfikacja to kolejny czynnik na drodze do samodoskonalenia

Ludzkie cierpienie przejawia się w bardzo wielu formach i od od dawna trwają poszukiwania najskuteczniejszych sposobów jego usuwania. Może ono dotyczyć zdrowia fizycznego, psychicznego, jak również różnych życiowych kwestii: posiadania partnera, dzieci, finansów, relacji międzyludzkich. By pozbyć się cierpienia, najpierw powinniśmy odnaleźć  przyczynę naszych niepowodzeń, frustracji, gnębiących nas chorób, musimy zdać sobie sprawę co jest istotą problemu. Kolejnym krokiem jest decyzja o chęci zmiany i wreszcie praca nad zmianą. Należy również  zrozumieć i zaakceptować fakt, że jest to proces, że zmiana nie dokona się tylko dlatego, że tak pomyślelismy, albo bardzo tego chemy.  Wymaga to pracy i wysiłku.

 
Narzędzia pomocne w pracy nad zmianą
 
Pracując nad zmianą, mamy możliwośc skorzystania z bardzo wielu pomocnych do tego celu narzędzi. Korzystamy z tych, które nam najbardziej odpowiadają np.: stosujemy afirmacje, medytujemy, śpiewamy mantry, słuchamy boskich wibracji dźwięków Solffeggio. Inne metody skutecznej pracy nad zmianą takie jak.: Radykalne Wybaczanie, odczyty z Kronik Akaszy, analiza drzewa genealogicznego, zakończenie procesu dziedziczenia traum, sesje Reiki czy bioenegroterapia, wymagają pracy z terapeutą, trenerem czy konsultantem. Terapie te zostana opisane szerzej w kolejnych publikacjach.

Autor: Mgr Małgorzata Mikołaczykprawnik, ekonomista, menadżer, mediator, trener Radykalnego Wybaczania, konsultant (w trakcie certyfikacji) Totalnej Biologii. Prowadzi Instytut Sensu Życia promujący zdrowy styl życia. 
 
Bibliografia: „Przekraczanie poziomów świadomości” – Dawid R. Hawkins.

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.