Zespół uzależnienia od nikotyny

światowy dzień palenia dozdorwia com 18 listopada

 
Uzależnienie od nikotyny od lat niezmiennie pozostaje plagą społeczeństw, stanowiąc czynnik ryzyka wielu chorób, głównie układu oddechowego, nowotworów, układu sercowo-naczyniowego i wielu innych. Szacuje się, że palenie tytoniu odpowiada za blisko 30 % wszystkich zgonów spowodowanych nowotworami. A rak płuca jest obecnie najczęstszym nowotworem na świecie wśród kobiet i mężczyzn, także w Polsce. Jest to palący problem do rozwiązania, najważniejsze wyzwanie dla zdrowia publicznego w naszym kraju.  
 
Niepokojące trendy
 
W ciągu ostatnich czterech dekad obserwowaliśmy stopniowe zmniejszenie się częstości palenia tytoniu tak u kobiet, jak i u mężczyzn. W latach osiemdziesiątych paliło około 60% dorosłych mężczyzn i prawie 30% dorosłych kobiet. W kolejnych dekadach częstość palenia zmniejszała się i ten trend obserwowano mniej więcej do początku poprzedniej dekady, gdy został on wyhamowany, a następnie przestał być widoczny, szczególnie u kobiet. 
Obecnie pali prawie 29% mężczyzn i ok. 20%. dorosłych kobiet i ten odsetek od kilku lat nie ulega istotnej zmianie. Jeśli jednak dokładniej się mu przyjrzymy okazuje się, że wśród młodych dorosłych różnica częstości palenia miedzy mężczyznami i kobietami zanika, co będzie miało istotne znaczenie dla zdrowia publicznego w kolejnych latach – przyznaje prof. Piotr Jankowski, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji „Kardiologia Prewencyjna 2021”. – O ile częstość występowania chorób odtytoniowych wciąż jest większa u mężczyzn niż u kobiet, to jednak z powodu zmniejszenia się różnic w częstości palenia między płciami można oczekiwać, że kolejne dekady przyniosą najpewniej dalsze zmniejszenie różnic międzypłciowych w rozpowszechnieniu chorób odtytoniowych. Już teraz rak oskrzela jest najważniejszym nowotworem prowadzącym do zgonów kobiet. – dodaje. 
 
Palące ryzyko
 
Zespół uzależnienia od nikotyny jest chorobą przewlekłą o nawrotowym charakterze. Podobnie jak nadciśnienie tętnicze lub astma oskrzelowa wymaga wdrożenia skutecznego leczenia.
Zespół uzależnienia od nikotyny wymaga diagnostyki i leczenia. Jest to choroba przewlekła, o nawrotowym charakterze, często trudna do leczenia. Nie wyobrażam sobie, że można leczyć pacjenta na nadciśnienie tętnicze i pomijać leczenie zespołu uzależnienia od nikotyny. Że można leczyć pacjenta po zawale serca i pomijać podwyższone stężenie cholesterolu lub nadciśnienie tętnicze i nie zauważać uzależnienia od nikotyny. – stwierdza prof. Jankowski. 
 
 
Palenie papierosów pozostaje jednym z najważniejszych wyzwań zdrowia publicznego w Polsce.
 
Rzeczywiście, z powodu ścisłego związku między narażeniem na szkodliwe substancje zawarte w dymie papierosowym, a występowaniem chorób odtytoniowych oraz wciąż zaskakująco dużego rozpowszechnienia używania produktów tytoniowych w Polsce palenie pozostaje jednym z głównych przyczyn zgonów Polaków. Stanowi też jeden z najważniejszych czynników odpowiedzialnych za rozpowszechnienie chorób prowadzących do inwalidztwa w naszym kraju. –  mówi profesor.
Palenie papierosów oraz innych wyrobów tytoniowych istotnie zwiększa także ryzyko zachorowania na POChP. 80% pacjentów z postawionym rozpoznaniem POChP podaje, że pali lub paliło papierosy.
Pandemia COVID-19 stanowi istotne wyzwanie dla polskiego społeczeństwa, w tym dla całego systemu ochrony zdrowia, nie tylko z powodu bezpośredniego obciążenia polskich przychodni i szpitali nowymi zachorowaniami na infekcję COVID-19. 
Trwająca już prawie dwa lata pandemia spowodowała niekorzystne zmiany stylu życia Polaków, co przyczyni się do większego rozpowszechnienia nadciśnienia tętniczego, hipercholesterolemii, otyłości, cukrzycy, a w dalszej kolejności choroby wieńcowej, zawałów serca, udarów mózgu i niewydolności serca. Nie sprzyja też walce z nałogiem palenia papierosów.
 
Między innymi tym zagadnieniom poświęcona będzie zbliżająca się konferencja „Kardiologia Prewencyjna 2021” – największa i najbardziej prestiżowa konferencja poświęcona profilaktyce chorób układu krążenia. Szczególnie interesująco zapowiada się sesja organizowana wspólnie z WHO (i z udziałem ekspertów WHO), w czasie której przedstawimy nowe polskie wytyczne diagnostyki i leczenia zespołu uzależnienia od nikotyny. – podkreśla profesor i dodaje: serdecznie zapraszam do udziału w konferencji i śledzenia informacji o nowych doniesieniach naukowych, które będą przedstawiane przez najwybitniejszych ekspertów. 
 
Tekst:  Ewelina Zych-Myłek, Prezes Fundacji Instytut Świadomości.


Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.