Konferencja Prevention&Intervention – zdrowie kobiet w kardiologii.

Konferencja Prevention&Intervention - kardiologia, zdrowie kobiet, kobiety w kardiologii, pacjent

Zapraszamy na Konferencję Prevention & Intervention, którą nasz portal objął patronatem medialnym. Podczas wydarzenia kardiolodzy z całego świata podyskutują na temat aktualnej wiedzy medycznej w zakresie skutecznego zapobiegania i efektywnego leczenia schorzeń układu sercowo- naczyniowego. Tematem przewodnim pierwszej edycji inicjatywy jest zdrowie kobiet.

Tegoroczna edycja Konferencji Prevention & Intervention, odbędzie się w dniach 14-15 października  2023 roku w Warszawie, i będzie poświęcona wyzwaniom związanym z poszczególnymi etapami ścieżki pacjenta kardiologicznego widzianym z różnych perspektyw. Podczas Konferencji Prevention & Intervention nie zabraknie tematów związanych z profilaktyką pierwotną i wtórną schorzeń sercowo-naczyniowych, kardiologią zachowawczą a także procedurami kardiologii interwencyjnej. Wierzymy, że tak ujęty przekrój tematyczny pozwoli zainteresować zagadnieniami dotyczącymi całej ścieżki leczenia pacjenta ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego (a nierzadko także chorobami współistniejącymi) zarówno kardiologów zachowawczych, jak i interwencyjnych.

Zaproszenie do dyskusji w ramach konferencji przyjęli wybitni wykładowcy z Polski oraz innych krajów z różnych kontynentów. W międzynarodowym gronie specjalistów pragniemy wymienić się
doświadczeniami i pomysłami jak doskonalić opiekę kardiologiczną w ramach codziennej praktyki  klinicznej” – mówi dr hab. n. med. Michał Hawranek członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prevention & Intervention.

Zdrowie kobiet w centrum zainteresowania

Z badań wiadomo, że choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów kobiet zarówno w Europie, jak i na świecie. Kobiety ze schorzeniami układu sercowo-naczyniowego są jednak zazwyczaj
w mniejszym stopniu właściwie zdiagnozowane i leczone w porównaniu z mężczyznami, z tego względu tegoroczna Konferencja Prevention & Intervention będzie w dużej mierze poświęcona
zdrowiu kobiet a także zagadnieniom związanym z rolą kobiet w medycynie. Tegoroczny temat przewodni Konferencji Prevention & Intervention podkreśla konieczność właściwego wypełnienia tej
luki w opiece kardiologicznej kobiet. Spodziewamy się ciekawej dyskusji o przyczynach tego problemu i pomysłach na jego rozwiązanie” – mówi hab. n. med. Marta Kałużna-Oleksy, członkini
Komitetu Organizacyjnego Konferencji Prevention & Intervention.

Kardiologia prewencyjna i interwencyjna

Nowoczesne rozwiązania w obszarze profilaktyki i terapii kardiologicznej to ważny punkt agendy tegorocznej Konferencji Prevention &Intervention. „Nie zawsze pamiętamy, że innowacje w medycynie sercowo-naczyniowej nie ograniczają się jedynie do obszaru interwencyjnego. Przełom tysiącleci przyniósł obawy, że postęp w medycynie sercowo-naczyniowej może ulec osłabieniu, jednak w ostatnich latach jesteśmy świadkami prawdziwego renesansu innowacji w zakresie profilaktyki i terapii chorób sercowo-naczyniowych. Nowoczesne,spersonalizowane podejście do zapobiegania i leczenia chorób układu krążenia łączy innowacyjną profilaktykę na poziomie populacji z najnowocześniejszym leczeniem interwencyjnym. Podczas Konferencji Prevention & Intervention podyskutujemy o kierunku rozwoju nowoczesnych technologii i poszczególnych innowacyjnych rozwiązaniach z obszaru farmakoterapii, wyrobów medycznych i technologii informacyjnych oraz telemedycznych” – mówi dr hab. n. med. Bartosz Hudzik, członek Komitetu Organizacyjnego I Konferencji Prevention &Intervention.

Więcej informacji o inicjatywie Prevention & Intervention i rejestracja na wydarzenie: https://prev-interv.com/

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.