Totalna Biologia – Uzdrawianie przez świadomość

entrepreneur 593358 1280
 
Wszystko ma swoją przyczynę i swój skutek. To jedno z odwiecznych praw naszej planety. I zarazem jedna z niewielu sprawiedliwości tu na Ziemi: dotyka każdego z nas bez wyjątku. A skoro tak, to stwierdzenie, że nasze choroby muszą również podlegać temu prawu, jest jak najbardziej uzsadnione. Zastanawiający jest więc ten niechętny, powszechny stosunek do własnych dolegliwości. Boli? Są na to tabletki, plastry, zastrzyki. Przestaje boleć – można zapomnieć o kłopocie. Ale czy nie było wcześniej powodu, dla którego ból pojawił się w ciele? A co jesli ból po pewnym czasie powraca?
 
Człowiek nie funkcjonuje wyłącznie na poziomie ciała. Jest jeszcze sfera mentalna, emocjonalna, energetyczna, duchowa… I wszystkie one łączą się ze sobą, a doskonały przepływ informacji pozwala na integrację wszystkich tych poziomów w jedną spójną całość. Dlatego chorobę należy także potraktować jako część tej całości i tylko wtedy przyjdzie do nas prawdziwe zrozumienie.
 
„Gdy nauczysz się tego, czego ma nauczyć cię choroba albo blokada, i w końcu uwolnisz się od wszystkich emocjonalnych problemów zapisanych w komórkach, wtedy i tylko wtedy może rozpocząć się prawdziwe uzdrawianie na wszystkich poziomach – emocjonalnym, duchowym i fizycznym.”
Brandon Bays
 
W koncepcji Biologii Totalnej/Recall Healing chorobę traktuje się jak owego posłańca, który ma dla nas konkretne wiadomości. Czy jesteśmy otwarci na ich przyjęcie? Czy potrafimy dostrzec pod podszewką bólu czy niewygody wagę przynoszonych nam od ciała informacji? 
 
Choroba pojawia się jako konsekwencja zdarzeń, które miały miejsce w przeszłości chorego. Tę część założenia większość z nas rozumie, a popularnie ujmuje się je w formie: „to wszystko przez stres, w którym żyjemy”. Rzadko kto jednak wie, że docierając do pierwotnego źródła choroby, możemy skutecznie  usunąć wszelkie ślady pamięci o zdarzeniu, a w ten sposób sprawić, że informacja o chorobie zostanie ostatecznie wykasowana, przez co w naszym ciele możemy zaobserwować powrót do pełnego zdrowia. Jest to zupełnie inny rodzaj działania, niż przy doraźnym uśmierzaniu bólu lub usuwaniu zmienionych chorobowo tkanek, bowiem całą pracę wykonujemy na poziomie przyczyny a nie skutku.
 
„W najmniejszych symptomach znajdziecie takie same konflikty jak w dużych chorobach.”
Gerard Athias 
 
Biologia Totalna (Uzdrawianie Przez Świadomość) wyznaje, że do pełnego wyzdrowienia potrzebne jest spełnienie dwóch warunków:
  • rozpoznanie swojego konfliktu, a następnie znalezienie na niego dobrego rozwiązania
  • pozbycie się wszelkich wątpliwości oraz umocnienie wiary w możliwość własnego uzdrowienia
 
Czy jest to łatwe? 
 
Z pewnością nie zawsze, bowiem jeśli doszło już do fizycznych zmian w ciele, proces chorobotwórczy musiał toczyć się na wyższych poziomach (psychicznym, emocjonalnym i in.) najprawdopodobniej już dużo wcześniej. Nie każdy jest gotowy do całkowitego otwarcia się na przyjęcie trudnych informacji z własnego życia do pełnej świadomości. Podkreślmy tu szczególnie wyraźnie: wszystkie te informacje mieliśmy zgromadzone już od dawna w naszej podświadomości, więc nie chodzi tu o przyswajanie czegoś nowego, a jedynie o uświadomienie sobie dotychczas noszonego ciężaru. Temu procesowi uświadomienia często towarzyszy wyrzut skrywanych emocji, które nie zawsze są przyjemne w przeżywaniu i to tłumaczy, dlaczego niektórzy ludzie jeszcze nie czują się gotowi na taką pracę. Ale dobrze jest wiedzieć wtedy, że zyski, jakie czerpiemy z wiedzy o sobie samym, przewyższają wszelkie koszty i straty, a odzyskanie zdrowia dla wielu z nas stanowi przecież najwyższą życiową wartość. Czyż to się nie opłaca?
 
„Odpowiednie słowo jest kluczem do wszystkiego. Gdy znajdziesz słowo, które doskonale pasuje, efekt – zarówno fizyczny jak i duchowy – jest błyskawiczny”
Mark Twain
 
Dobry konsultant czy terapeuta metody, zadając odpowiednie pytania, będzie potrafił poprowadzić osobę chorą w kierunku zdobycia odpowiedzi na nigdy nie zadane pytania, a udzielając serdecznego wsparcia i śwadomie towarzysząc jej w procesie odkrywania przykrych tajemnic, stworzy bezpieczne warunki, w których uzdrowienie stanie się samoistnie możliwe. Wymaga to od niego szczegółowej wiedzy o naturalnych uwarunkowaniach choroby, wzajemnych powiązaniach psychiki, emocji i ciała oraz o tzw. biologicznych niezmiennikach, co w połączeniu z dociekliwością i umiejętnością kojarzenia wybranych faktów, daje choremu wysoką szansę na dotarcie do pra-powodów jego choroby. Skutkiem tego powrót do zdrowia będzie stanowił już tylko naturalną, niczym niewymuszoną konsekwencję całego procesu. Trzeba zaznaczyć, że rola odwagi i wolnej woli jest tutaj nieoceniona, bowiem otwarciu się na nowe informacje często towarzyszą bezbronność, zagubienienie czy po prostu niewiedza. Zyskując świadomość siebie samego mamy odczucie, że stajemy w pełnej prawdzie o sobie samym i już nie ma odwrotu. Moment uświadomienia, to przeskok kwantowy w mózgu, który sprawia, że nic już nie będzie teraz wyglądało tak, jak przedtem.
 
„Na zmiany nigdy nie jest za późno!
Radykalna zmiana wyobrażeń na temat własnej osoby nie nastąpi z dnia na dzień, kosztować nas też będzie niemało wysiłku, jest ona jednak możliwa.” 
Alan Loy Mc Ginnis
 
Ze ścieżki świadomego rozwoju nie można zawrócić, ale kto raz na nią wejdzie, nigdy już nie będzie chciał więcej zawracać. Jeśli wziąć pod uwagę, że skutek w przyszłości staje się znowu przyczyną, ta spirala rozwoju nie będzie mieć końca. Dlatego, cierpiąc na jakąś chorobę, przyjmijmy ją jak posłańca i z należnym szacunkiem odczytajmy z niej wszystkie informacje, a potem postarajmy się zaradzić przyczynom i złagodzić konsekwencje. Prawo przyczyny i skutku, to przecież prawo odpowiedzialności, a nie kary.


IMG 8998s
 
Mgr inż. Magda Wdowiak, 
Konsultant Biologii Totalnej/Recall Healing, Certyfikowany Trener Nowoczesnych Technik Uczenia (się) i Rozwoju Osobistego z wieloletnim doświadczeniem w branży szkoleniowej oraz medycznej. Współzałożycielka i Sekretarz Klubu „kuźnia ZDROWIA”, Właścicielka Centrum Rozwoju i Terapii Naturalnych „kuźnia ZDROWIA” w Warszawie.
Prowadzi autorski cykl warsztatów: „Moc Uzdrawiania Przez Świadomość”, a także inne wykłady oraz szkolenia i konsultacje indywidualne.

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.