Papierosy katastrofą dla zdrowia i środowiska!

papierosy dozdrowia com pl dzien
 
Powszechnie wiadomo, że palenie tytoniu jest udowodnioną przyczyną wielu chorób, w tym nowotworów płuca i odpowiada za około 1/3 ogółu zgonów nowotworowych. Na całym świecie po papierosy sięga regularnie ponad miliard osób.
 
Nikotyna zawarta w tytoniu jest silnie uzależniająca, a używanie tytoniu jest chorobą przewlekłą, która sprzyja występowaniu innych chorób: układu krążenia, układu oddechowego, ponad 20 różnych typów lub podtypów raka i wielu innych. Każdego roku ponad 8 milionów ludzi umiera z powodu konsekwencji używania tytoniu. Obchody Światowego Dnia Bez Tytoniu 2023 są dobrą okazją, aby wszyscy wspólnie mogli się zastanowić jak poprawić swoje zdrowie oraz zmniejszyć ryzyko zagrożenia dla naszego środowiska naturalnego.
 
Zanieczyszczone środowisko
 
Nie wszyscy wiedzą, że oprócz szkodliwego wpływu na zdrowie, działania przemysłu tytoniowego i używanie tytoniu przyczynia się do poważnego zanieczyszczenia powietrza i degradacji środowiska naturalnego. Zanieczyszczone powietrze jest dużym problem naszych czasów. Przyczynia się do tego m.in. dym papierosowy, który zanieczyszcza powietrze 10 razy bardziej niż spaliny z silników samochodowych. Czyste powietrze jest niezbędne do życia nie tylko ludziom, ale także wpływa na stan flory i fauny. Można więc powiedzieć, że każdy papieros wpływa na naszą jakość życia wielopłaszczyznowo.
 
Niedopałki największym źródłem śmieci
 
Niedopałki papierosów i inne odpady tytoniowe, tuż obok plastiku są największym źródłem śmieci, stanowią jedno z głównych zanieczyszczeń środowiska na Ziemi. Produkcja i palenie tytoniu to coroczna emisja ok 85 mln ton tlenku węgla do atmosfery. Niedopałki papierosów to jedna z głównych przyczyn pożarów stek tysięcy kilometrów kwadratowych lasów i zanieczyszczenia wód. Ich biodegradacja może trwać nawet 25 lat a wykonanych z plastiku i e-papierosów nawet dłużej. Na całym świecie każdego roku wykorzystywanych jest około 3,5 miliona hektarów ziemi pod uprawę tytoniu, która w wyniku tej uprawy jest niszczona. Używanie nawozów i innych chemikaliów podczas uprawy i produkcji tytoniu przyczynia się do zanieczyszczania gleby i wody. Dla zobrazowania problemu: 1 niedopałek = 1m³ wody niezdatnej do picia.
 
Uprawa tytoniu przyczynia się do wylesienia 200 000 hektarów lasów rocznie oraz do degradacji gleby. Skutkiem produkcji bibułki i filtrów papierosowych wykonanych z celulozy jest masowa wycinka lasów, co roku 600 mln drzew ! Zaczynając od uprawy tytoniu, produkcji i dystrybucji kończąc na toksycznych odpadach, używanie tytoniu jest szkodliwe na każdym etapie. Od początku do końca cykl życia tytoniu jest procesem zanieczyszczającym i szkodliwym dla środowiska. Ponadto wyczerpuje on planetę z zasobów wody, paliw kopalnych i metali. Tymczasem Polska jest jednym z czołowych producentów wyrobów z tytoniu w Unii Europejskiej i największym ich eksporterem, 80% trafia na rynki europejskie, generując miliardowe zyski.
 
Testy na zwierzętach
 
Czy wiesz, że koncerny tytoniowe prowadzą testy na zwierzętach? Przyznają się do tego Philip Morris (m.in. Marlboro, Chesterfield, L&M, Start i in.) oraz British American Tobacco (m.in. Vogue, Pall Mall, Lucky Strike i in.). Bada się w ten sposób m.in. oddziaływanie dymu papierosowego na organizmy żywe czy skłonność do uzależnień. Badania na zwierzętach trwają mniej więcej 3 miesiące, podczas których codziennie, nawet do 6 godzin, wdychają one dym. Po zakończeniu testu zwierzęta są zabijane i poddawane sekcji, a wyniki często nie wychodzą na jaw.
 
Palenie papierosów ma zgubny wpływ nie tylko na Twoje zdrowie ale także na środowisko, w którym żyjesz. Warto więc pomyśleć o przyszłych pokoleniach i przyczynić się do poprawy stanu środowiska naturalnego.
 
Europejska Inicjatywa Obywatelska „Środowisko i Pierwsze Pokolenie Wolne od Tytoniu” chce temu przeciwdziałać promując ideę zaprzestania sprzedaży wyrobów tytoniowych i wyrobów zawierających nikotynę obywatelom urodzonym po 2010 r., tworząc europejską sieć plaż, akwenów wodnych i parków narodowych wolnych od tytoniu, zwiększając liczbę i powierzchnię miejsc wolnych od używania tytoniu, e-papierosów i tytoniu podgrzewanego, eliminując reklamy, promocję i lokowanie produktów tytoniowych w mediach audiowizualnych i społecznościowych, zwiększając finansowanie projektów badawczych i rozwojowych dotyczących prewencji i leczenia chorób tytoniowych.
 
Aby podjąć działania legislacyjne w Parlamencie Europejskim, trzeba zebrać w Unii Europejskiej 1 milion głosów wsparcia dla ww. inicjatywy do 16 stycznia 2024 r., w Polsce co najmniej 36 660. Można to zrobić na stronie projektu: https://eci.ec.europa.eu/029/public/#/screen/home
 
Opracowanie: Redakcja DoZdrowia 

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.