Serce dla cukrzycy

Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo naczyniowych cukrzycy typu 2 perspektywa polskiego pacjenta 1 1

Ośmu na dziesięciu pacjentów z cukrzycą ma powikłania sercowo-naczyniowe. Co więcej, prognozy dotyczące przyczyn umieralności zakładają do 2030 r. zwiększenie umieralności z powodu cukrzycy, w tym również z powodu powikłań kardiologicznych, nawet o 100%. 

Ze względu na ten ogromny problem społeczny, wspólnie z organizacjami pacjentów kardiologicznych i diabetologicznych, Polska Unia Organizacji Pacjentów powołała Koalicję Serce dla Cukrzycy, która rozpoczęła działania mające na celu poprawę opieki nad pacjentami z cukrzycą i powikłaniami sercowo-naczyniowymi. Jednym z pierwszych działań Koalicji było przeprowadzenie na przełomie maja i czerwca 2019 r. badania ankietowego skierowanego do osób chorujących na cukrzycę i ich opiekunów. 
 
Zebrane opinie pacjentów były punktem wyjścia do opracowania raportu „Zapobieganie i leczenie powikłań sercowo-naczyniowych cukrzycy typu 2 – perspektywa polskiego pacjenta”. Wnioski z badania ankietowego posłużyły do przygotowania rekomendacji zmian w organizacji opieki nad chorymi na cukrzycę typu 2 w Polsce. W raporcie zostały zamieszczone również komentarze ekspertów klinicznych, systemowych oraz środowiska pacjentów.
 
Cukrzyca jest chorobą, która dotyczy coraz większej liczby Polaków. Często bagatelizowana i ignorowana, nazywana jest cichym zabójcą, ponieważ nie boli, ale wywołuje bardzo groźne, niekiedy wręcz katastrofalne, a przy tym nieodwracalne powikłania. Pomimo swojego poważnego charakteru, nie jest wystarczająco priorytetowo traktowana zarówno przez pacjentów oraz osoby nią zagrożone, jak i przez decydentów – komentuje Anna Śliwińska, prezes Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. 
 
Raport ukazuje sytuację pacjentów diabetologicznych oraz potrzeby i oczekiwania co do standardu leczenia cukrzycy i jej powikłań. Wśród najważniejszych wniosków znalazły się m.in.
 
  • Aż 70% ankietowanych twierdzi, że system opieki zdrowotnej w Polsce nie zaspokaja ich aktualnych potrzeb związanych z leczeniem cukrzycy.
  • 70% respondentów ma problem z dostępem do diabetologa.
  • 80% ankietowanych ma problem z dostępem do lekarzy innych specjalności w związku z leczeniem cukrzycy.
  • 90% respondentów uważa, że dostęp do nowoczesnych terapii w cukrzycy nie jest wystarczający.
  • 85% respondentów uważa, że edukacja społeczeństwa na temat cukrzycy i jej powikłań jest niewystarczająca.
  • 80% ankietowanych stwierdziło, że ich sytuacja materialna pogorszyła się w związku z zachorowaniem na cukrzycę.
 
Jak wynika z raportu największe trudności, z jakimi borykają się pacjenci chorzy na cukrzycę w Polsce to dostęp do nowoczesnych terapii, dostęp do specjalistów, sytuacja finansowa, leczenie powikłań cukrzycy i poczucie wykluczenia społecznego. Dlatego opieka nad pacjentami z cukrzycą w Polsce wymaga pilnej poprawy – mówi Marek Kustosz, Prezes Instytutu Człowieka Świadomego.
 
Cały obszar związany z profilaktyką i leczeniem cukrzycy oraz jej powikłań wymaga podjęcia wielu działań systemowych a nadrzędnym celem wspólnych działań jest kształtowanie skutecznego i przyjaznego dla chorych systemu ochrony zdrowia w zakresie diabetologii i kardiologii.
Beata Ambroziewicz, prezes zarządu Polskiej Unii Organizacji Pacjentów podkreśla – Najważniejszym celem opieki nad pacjentem z cukrzycą typu 2, powinno być zapobieganie powikłaniom, w tym najczęściej występującym sercowo-naczyniowym i w konsekwencji poprawa jakości i długości życia chorych na cukrzycę osób. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości  w obszarze występowania powikłań sercowo-naczyniowych w przebiegu cukrzycy.
 
Specjaliści i eksperci w obszarze leczenia cukrzycy są zgodni, że najważniejsze zmiany potrzebne w opiece nad chorymi na cukrzycę to:
 
  • ułatwienie dostępu do nowoczesnych terapii, 
  • koordynowana opieka i współpraca specjalistów z różnych dziedzin w zakresie leczenia pacjenta z cukrzycą
  • edukacja pacjentów w zakresie powikłań,
  • zaangażowanie pacjentów i ich rodzin w proces leczenia.
 
Więcej informacji na temat kampanii oraz raport „Serca dla Cukrzycy” można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Unii Organizacji Pacjentów oraz na dedykowanym akcji Fanpagu na FB.

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.