Różowy październik – miesiąc świadomości raka piersi

Rak piersi dozdrowia 2021

Nowotwór piersi stanowi jedno z największych zagrożeń onkologicznych współczesnego świata. Zgodnie z danymi Krajowego Rejestru Nowotworów, zachorowalność na nowotwory złośliwe piersi w ciągu ostatnich trzech dekad wzrosła ponad dwukrotnie.
 
W 2020 roku, rak piersi jest drugim po raku oskrzeli i płuca, nowotworem złośliwym powodującym najwięcej zgonów wśród kobiet w Polsce. Ostatnie dane określające odsetek kobiet, które przeżywają z nowotworem piersi 5 lat od momentu rozpoznania wynosiły nieco ponad 77%. To dobitnie ukazuje skalę problemu. Tylko wczesne wykrycie, odpowiednia diagnostyka oraz włączenie skutecznego leczenia jest w stanie powstrzymać jedną z kluczowych chorób cywilizacyjnych.
 
Objawy raka piersi
 
  • guz w obrębie gruczołu piersiowego
  • wciągnięcie skóry lub brodawki
  • zmiana wielkości lub kształtu piersi
  • zmiany skórne wokół brodawki
  • wyciek z brodawki (zwłaszcza krwisty)
  • zaczerwienienie i zgrubienie skóry („skórka pomarańczowa”)
  • powiększenie węzłów chłonnych w dole pachowym
  • poszerzenie żył skóry piersi
  • owrzodzenie skóry piersi
 
W Polsce trwają obecnie 82 badania kliniczne powiązane z rakiem piersi. Jednym z nich jest badanie, które otrzymało dofinansowanie Agencji Badań Medycznych w ramach konkursu na niekomercyjne badania kliniczne w 2020 r. pt. „Cyclin dependent kinAse in tRiplenEGatIVebrEastcanceR – a „window of opportunity” study (CAREGIVER)”. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 17 435 785 zł. Kierownikiem tego unikatowego projektu dotyczącego zastosowania inhibitorów CDK4/6 w potrójnie ujemnym raku piersi jestniekwestowany autorytet  w dziedzinie leczenia raka piersi – dr hab. Elżbieta Senkus-Konefka z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzięki jej inicjatywie Polki mają dostęp do polskiej wersji poradnika na temat nowoczesnego leczenia tej choroby, wydanego przez ESMO (Europejskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej). 
 
Pomimo prób poznania mechanizmów biologicznych i podziału na podtypy nowotworu piersi obecnie podstawowym schematem terapeutycznym pozostaje chemioterapia. Badanie prowadzone przez dr hab. Elżbietę Senus-Konefkę to innowacyjna odpowiedź na zapotrzebowanie. Warto podkreślić, że finansowane badanie ze środków ABM może to mieć ogromny wpływ na możliwość znalezienia terapii celowanej dla tak heterogennej grupy chorych, jaką są pacjentki z trójujemnym rakiem piersi. Podstawowym celem badania jest ocena wczesnych parametrów skuteczności Palbocyklibu (na podstawie badań obrazowych (PET CT i MR piersi) oraz biopsji guza. Palbocyklib jest lekiem przeciwnowotworowym stosowanym w leczeniu zaawansowanego ujemnego raka piersi z ekspresją receptorów hormonalnych. 
 
Badanie zakłada udział 126 pacjentek w 8 ośrodkach w: Gdańsku, Gdyni, Warszawie, Gliwicach, Olsztynie, Poznaniu, Wrocławiu, Opolu. Badanie potrwa 36 miesięcy, a wyniki badania zostaną opublikowane na stronie clinicaltrials.gov oraz w branżowych czasopismach medycznych.
 
Badanie uzyskało pozytywną opinię Komisji Biotycznej, a także zostało pomyślnie zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 
Artykuł prasowy

Podziel się na:

P9088766PP_A

Subskrybuj

Najświeższe informacje na temat tego, co Nas porusza, prosto na twoją skrzynkę e-mail.